loading spinner

Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru

Ak potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si prosím nasledovné informácie.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode rgslovensko.sk je štandardne 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

Nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie tovaru spôsobené prepravou je nutné oznámiť pri preberaní zásielky doručovateľovi, ktorý s Vami spíše protokol o škode. Kupujúci má právo takúto zásielku neprebrať.

Ak do 48 hodín od prevzatia zásielky evidujete vady a poškodenia na tovare od výroby, môžete výrobok u nás reklamovať vyplnením reklamačného protokolu a jeho zaslaním e-mailom na adresu eshop@rgslovensko.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo poškodenia výrobku od výroby nemusia byť uznané.

Reklamovaný tovar (po potvrdení prijatia reklamácie z našej strany) zašlite prosím na adresu RG Slovensko, s.r.o., Logistické centrum Senec, areál Esa logistika, Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

Poštovné a iné poplatky nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený na internetovom portáli www.rgslovensko.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom vyplnením protokolu vrátenia tovaru a jeho zaslaním e-mailom na adresu eshop@rgslovensko.sk. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu RG Slovensko, s.r.o., Logistické centrum Senec, areál Esa logistika, Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec, prípadne doručiť osobne. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 pracovných dní po prijatí vrátenej zásielky, na účet, ktorý ste uviedli v protokole p vrátení/výmene tovaru.

V prípade vrátenia tovaru, ktorý bol na objednávku od výrobcu: BRANDEX, RESULT, FRUIT of the LOOM bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% zo sumy tovaru bez dph.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch, ak :

·  - tovar je mechanicky poškodený

·  - tovar má viditeľné známky používania (t.j. nie je vo svojom originálnom obale, alebo má iné viditeľné opotrebovanie)

·  - tovar textilného charakteru je mechanicky poškodený, má známky používania a nie je v originálnom neporušenom obale

·  - tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

·  - tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničný tovar na objednávku)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený Kupujúcemu na jeho náklady.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!

arrow_upward